Koliko je potrebno da zastari slučaj nasilničkog ponašanja iz člana 344 stav 2 u vezi stava 1? Hvala unapred

Poštovani,

Rok zastarelosti krivičnog gonjenja zavisi od visine zaprećene kazne. Za teži oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje (član 344 stav 2. Krivičnog zakonika) propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Prema članu 103 stav 1. tačka 5 KZ-a  krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne pet godina od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine (relativna zastarelost). Međutim, zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Takođe, zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog delo. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. Međutim, prema članu 104 stav 6 KZ-a (apsolutna) zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja (dakle, kad protekne deset godina od izvršenja krivičnog dela).

Srdačno,

MLADI PRO BONO