Poštovanje, supruga i ja smo 201X godine kupili nekretninu-novogradnja na Zlatiboru. kupoprodajni ugovor je overen XX.12.201X u Novim sadu u sudu pošto je proadavac pristao da dođe u Novi Sad. Interesuje ne dali je overa ugovora važeća pošto nekretnina pripada katastru Čajetina. Hvala na odgovoru

Poštovani,

prema našem Zakonu o prometu nepokretnosti predviđeno je da je za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan je osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi (čl. 4a st. 1. ZPN). U konkretnom slučaju to bi značilo da je za overu potpisa na konkretnom ugovoru nadležna sudska jednica Osnovnog suda u Užicu koja se nalazi u Čajetini.

Ipak, činjenica da ste propustili da overite ugovor pred nadležnim sudom ne mora nužno da utiče na punovažnost ugovora. Prvo, u trenutku kada je ugovor overen tek je počela primena novih odredbi Zakona o prometu nepokretnosti pa sudsko osoblje verovatno još uvek nije bilo dovoljno osposobljeno da radi ovaj posao – u suprotnom bi Vas uputili da potpise overite pred nadležnim sudom. Drugo, u samom Zakonu postoji odredba koja kaže da Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti iz stava 2. ovog člana, koji je zaključen u pisanom obliku, na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis (čl. 4. st. 3. ZPI). Tumačenjem ovog člana jasno se dolazi do stava da ako sud može da prizna neoveren ugovor koji je izvršen u celosti ili pretežnom delu ne bi mogla da postoji prepreka da prizna i ugovor koji je overen pred nenadležnim sudom i izvršen je u celosti ili u pretežnom delu. U svakom slučaju, nepohodno je da pokrenete postupak za uknjižbu pred Službom za katastar nepokretnosti u Čajetini kako biste se uknjižili kao vlasnik, sasvim je moguće da uzevši u obzir okolnosti i vreme zaključenja ugovora uopšte neće praviti problem što je ugovor overen van teritorije njihove opštine.

Vaš Pro Bono