Otac mi je preminuo. Na svom imenu je imao pola kuće, druga polovina je na mom imenu. Živeo je u braku sa mojom majkom. Naslednici smo ja i moja majka (jedinica sam). Ako se odreknem svog dela nasledstva u ime majke, da li ona plaća porez na poklon?

Poštovana,

Postoji razlika između prostog odricanja i odricanja od nasleđa u korist drugog naslednika. Prema članu 216 Zakona o nasleđivanju odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. S druge strane, prema članu 213 ZON naslednik se može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. Smatra se da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik.

Obzirom da ste Vaša majka i Vi jedini naslednici, u oba slučaja efekat će biti isti (Vaša majka će naslediti celokupnu zaostavštinu). Međutim, u slučaju da se odreknete svog naslednog dela u korist Vaše majke, ona će biti u obavezi da plati porez na poklon po stopi od 1,5%. Dakle, potrebno je da se samo odreknete nasleđa i Vaša majka će u tom slučaju biti oslobođena plaćanja poreza na nasleđe i poklon.

Srdačno,

MLADI PRO BONO