Poštovani, pretragom na internetu nisam našao neke informacije vezene za, zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju-vozila, koji imam kao prekšaj, a glasi prekršaj-privredni prestup iz čl. 332 st.1 tač.19 ZoBS-a na putevima. Pa ako možete da mi date neke informacije vezane za ovaj član i kolika je novčana kazna? Unapred hvala

Poštovani,

U pitanju je prekršaj za koji će se kazniti lice koje postupi suprotno odredbama člana 58. stav 1 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Prema članu 58. stavu 1. ako se na sredini kolovoza nalazi površina koja nije namenjena za saobraćaj vozila, objekat ili uređaj, vozila moraju da ih obilaze sa desne strane.

Kazna za ovaj prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je novčana kazna u iznosu od 6.ooo do 20.000 dinara (član 332 stav 1). Član 335 stav 1. tačka 23 propisuje da će se kumulativno izreći i 3 kaznena poena. Takođe, član 338 stav 1. tačka 16 propisuje da će se kumulativno izreći zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 30 dana.

Srdačno,

MLADI PRO BONO