Poštovani, u decembru 2011 doneta je pravosudna presuda za počinjeno delo falsifikovanja novčanica. Presuda je glasila na 3 god i 10 meseci, od toga je odležano 1 god, i zakonom o amnestiji kazna je smanjena na 2 god i 10 meseci, tako da je ostalo još 1 god i 10 meseci. Interesuje me koliko je vremena potrebno da dođe do zastarenja, inače suđenje je trajalo 10 god. Hvala

Poštovani,

Odredbom čl.105. Krivičnog zakona je predviđeno da se izrečena kazna, između ostalog, ne može izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine.

U zakonu, takođe stoji, da ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izrečena kazna smanjena, vreme potrebno za nastupanje zastarelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarelosti računa od ranije pravnosnažne presude. Kako je to u Vašem slučaju reč, primenjuje se pravilo da se izrečena kazna ne moze izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora( u Vašem slučaju to je decembar 2014. god.).

Takođe, potrebno je da znate  da zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti, i da se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono