Da li drzavljani Rep. Makedonije mogu u Srbiji da kupuju zemljiste? Unapred zahvalan

Poštovani,

prema članu 82a Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa predviđeno je da strana fizička lica koja ne obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi pod uslovom uzajamnosti (koji je za Republiku Makedoniju ispunjen). Strano fizičko ili pravno lice može sticati svojinu na ostalim nepokretnostima (u koje spada i poljoprivredno zemljište) pod uslovom da obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i da joj je ta nepokretnost potrebna za obavljanje delatnosti.

Vaš Pro Bono