U policiji sam dao jednu izjavu, a na suđenju hoću da dam drugu. Da li to može?

Poštovani,

Niste nam rekli u kom svojstvu ste davali izjavu u policiju. Ukoliko se protiv Vas vodi postupak, Vi kao okrivljeni imate pravo da menjate svoju odbranu, čak i da se branite neistinom, a sud to ne sme uzeti kao otežavajuću okolnost. Ukoliko ste pak saslušavani u svojstvu svedoka, Vi ste bili dužni da govorite istinu I da kažete sve što vam je poznate. Ukoliko biste promenili iskaz, mogli biste odgovarati za davanje lažnog iskaza  iz člana 335 Krivičnog zakonika.

Ukoliko imate neko preciznije pitanje, slobodno nas kontaktirajte.

Mladi Pro Bono