Molim vas da mi odgovorite da li bih platio porez na poklon od moje majke? U pitanju je novokupljeni stan koji se vodi na njeno ime. Ja sam jedini naslednik, otac mi je umro. Hvala.

Poštovani,

Vi se, u odnosu na svoju majku, nalazite u prvom naslednom redu. Poklonoprimac prvog naslednog reda je oslobođen od plaćanja poreza na poklon, u skladu sa čl. 21 Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije.

Mladi Pro Bono