Poštovani, već tri godine radim u jednoj predškolskoj ustanovi, ali na odredjeno radno vreme tako što svake godine iznova konkurišem i oni me prime za narednu školsku godinu (tj.uvek ugovor traje do 31.08). Ove šk.godine, ja sam ostala trudna i treba da se porodim 4.6. Znam da mi porodjajno traje dokle i ugovor (31.08), ali ne znam šta se dešava ako ja ponovo konkurišem i budem primljena – da li mogu i dalje da koristim porodjajno ili moram da se vratim sa bebom od 3 meseca na posao? I da li uopšte postoji neki način da ja iskoristim porodjajno do kraja i da se tek posle vratim na posao kao što je slučaj sa vaspitačicama koje su primljene na stalno?

Poštovana,

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. Polazeći od toga da je pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta pravo iz radnog odnosa, kada je radni odnos zasnovan posle rođenja deteta, a pre isteka vremena za koje se zaposlenim majkama priznaje pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da se po zasnivanju radnog odnosa koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, a za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta.

Mladi Pro Bono