Da li imam pravo na uslovni otpust ako sam u kućnom zatvoru već 3 meseca, a preostalo mi je još 3 meseca do kraja izvršenja kazne?

Poštovani,

Institut „kućnog zatvora“ ne predstavlja posebnu vrstu krivičnih sankcija, već jedan novi modalitet izdržavanja kazne zatvora. Članom 45. Krivičnog zakonika  stav 5. Osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, sud može odrediti da se ova kazna izvrši na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. U skladu sa ovom odredbom trebalo bi primeniti sve relevantne propise koji se odnose na uslovni otpust i na novi način izvršenja kazne zatvora- kućni zatvor, to znači da i Vi možete aplicirati za uslovni otpust ukoliko zadovoljavate sve ostale zahteve koje nalaže člana 46. stav 1. Krivičnog zakonika. Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je pokušao bekstvo ili je pobegao iz zavoda za izvršenje kazne zatvora u toku izdržavanja kazne.

 

Mladi Pro Bono