Poštovani, zanima me gde pokrenuti ostavinski postupak ako je umrli naš družavljanin koji je živeo u Srbiji, ali je posedovao nepokretnost u Crnoj Gori i novčana sredstva na računu u Srbiji? Da li mora da se pokrene postupak u obe države?

Poštovani,

Kako u Crnoj Gori i dalje isti zakon uređuje ovu materiju kao i u Republici Srbiji, a u skladu sa članom 72. Zakona o sukobu zakona sa propisima drugih zemalja, za raspravljanje nepokretne zaostavštine biće nadležan isključivo sud u Crnoj Gori s obzirom na to da nepokretnost tamo nalazi dok će za raspravljane pokretne zaostavštine koja se nalazi u Srbiji,  biti nadležan sud Republike Srbije.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono