Poštovani, Posle smrti oca XXXX godine pokrenut je ostavinski postupak u kom smo bili naslednici samo ja i majka. Odrekao sam se na sudu u korist majke tako da se stan vodi na nju. Kakva su moja prava s obzirom da se ceo stan vodi na nju? Imam li pravo na svoju polovinu ako želim?

Poštovani,

Ukoliko ste se odrekli svog naslednog dela u korist Vaše majke, ona je postala nosilac prava svojine na celokupnoj imovini. Smatra se da nikada niste ni bili naslednik. Vaša majka može slobodno raspolagati svojom imovinom na način na koji ona želi i kom god pravcu želi.

Član 214. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, govori da je izjava o odricanju od nasleđa neopoziva. Naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju od nasleđa, samo ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude. Pri tom, odricanje od nasleđa ne može biti delimično.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono