Poštovani, Kupio sam stan pre godinu dana. Zgrada je nova i sa useljavanjem se počelo od pre X godine. Zgrada ima 19 stanova i 7 lokala. Dva vlasnika lokala su od zajedničkog prostora predviđenog za daljinsko grejanje – toplana, gde su postavljene instalacije – cevi, zazidale i proširili prema svojim lokalima. Sada je cela zgrada- svi stanovi, lokali koji u svojim stanovima već imaju instralirana grejna tela povezana sa zajedničkim predviđenim prostorom onemogućena korišćenja istog. Skupština stanara nije formirana , jer je zajednički prostor zauzelo upravo lice koji u svom vlasništvu ima 3 stana i 3 lokala. Pitanje glasi: 1. Koliko je puta potrebno isticati obaveštenje za formiranje skupštine stanara, i kako je formirati ako se ne odazove većina za celu zgradu koja ima dva ulaza? 2. Zgrada ima dva ulaza, u jednom, postoji većina za osnivanje skupštine stanara. U drugom ulazu i posle 3 puta u različitim intervalima obaveštenja ne odaziva se većina, da li može drugi ulaz sa svojom većinom da osnuje i izvršava zakonom predviđene obaveze, stara se o delu njima pripadajuće zgrade, zajedničkog prostora i sve kako je napisano na Vašem sajtu. Unapred zahvalni, zainteresovani za osnivanje skupštine stanara

Poštovani,

Skupština zgrade može se obrazovati i za deo zgrade koji čini građevinsku i funkcionalnu celinu (lamela, ulaz i sl.). U stambenoj zgradi, odnosno delu zgrade (lamela, ulaz i sl.) sa deset i manje vlasnika stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade umesto skupštine zgrade obrazuje se savet zgrade koji čine svi vlasnici stanova odnosno drugih posebnih delova zgrade.

Savet zgrade bira predsednika saveta.

Odredbe zakona koje se odnose na skupštinu zgrade i predsednika skupštine shodno se primenjuju i na savet zgrade i predsednika saveta.

Više o postupku osnivanja skupštine stanara stambene zgrade, možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/stvarno-pravo/skupstina-stanara-stambene-zgrade/#glasanje

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono