Pitanje: Donet je zakuljučak o prinudnom izvršenju nad određenim pravnim licem i to prodajom pokretne imovine..Stranka želi da se angažuje privatnog izvrsitelja ,koji je korak?Zahtev da to učini privatni izvršitelj ili molba?

Poštovani,

Kao što Vam sama reč kaže, radi se o PRIVATNOM izvršitelju – to znači da stranka koja želi da izvršenje sprovede privatni izvršitelj, mora da ga kontaktira prvo sama, ne preko suda, i sa njim se dogovori oko uslova njegovog angažovanja. Dalje, potrebno je da privatnom izvršitelju napišete Predlog za sprovođenje izvršenja ( nije isto što i predlog za izvršenje koji se upućuje sudu kao inicijalni akt u postupku izvršenja), u kojem ćete se pozvati na zaključak suda kojim se nalaže izvršenje prodajom pokretnih stvari, te predložiti privatnom izvršitelju da donese zaključak za sprovođenje izvršenja. Takođe, morate napisati i ovlašćenje za privatnog izvršitelja da preduzme radnje u cilju sprovođenja izvršenja. Verovatno da će Vam za ovo trebati profesionalna pomoć, ili se možete konsultovati sa izabranim privatnim izvršiteljem da Vas uputi detaljnije u proceduru.

 

Mladi Pro Bono