Poštovani, možete li mi poslati PRIMER OPŠTEG PUNOMOĆJA ( ako uopšte postoji u praksi)? Naime, živim u inostranstvu i opunomoćio bih prijatelja da me zastupa u moje ime ,PRED SVIM administrativnim , pravnim, imovinskim i sudskim organima u Srbiji. Da li se ta vrsta punomoćja praktikuje, ako da, onda bih vas zamolio za primer. Unapred zahvalan

Poštovani,

Generalno (opšte) punomoćje je apsolutno moguće. U generalnom punomoćju bi trebalo da navedete da ovlašćujete određenu osobu ( njeni lični podaci – ime, prezime, JMBG, adresa stanovanja), da u Vaše ime i za Vaš račun preuzime sve neophodne radnje pred sudskim, upravnim, drugim organima vlasti, kao i pred trećim licima. Pritom morate imati u vidu da Vas u parničnom postupku mora zastupati lice koje je advokat. Ukoliko je Vaš prijatelj advokat, onda nema problema, ali ako nije, on može dati zameničko punomoćje advokatu da Vas zastupa u konkretnom parničnom postupku. Punomoćje u svakom trenutku možete otkazati i Vi i Vaš prijatelj kao punomoćnik. Naravno, na samom punomoćju na kraju treba staviti i Vaše lične podatke kao vlastodavca.

 

Mladi Pro Bono