Otac mi je umro 2000. godine. Kucu smo nasledili ja, sestra i mama. Ja i sestra po jednu cetvrtinu a mama polovinu. U kuci sada zivi mama. Da li i kako mogu da naplatim svoj dio. Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

Poštovani,

Vi, Vaša majka i sestra ste sada suvlasnici. Ako želite da prodate svoj suvlasnički udeo, postrebno je da se izvrši deoba, kako bi se znalo koji tačno deo pripada svakom suvlasniku.

Imovinski odnosi između suvlasnika najlakše mogu da se regulišu fizičkom deobom nepokretnosti, tamo gde je to moguće učiniti, na primer kod zemljišta ili kuće u kojoj suvlasnici koriste posebno opredeljene stanove.

Ako postoji saglasnost, suvlasnici deobu mogu da obave i sporazumom koji overavaju kod suda. Ukoliko ne mogu da se dogovore, fizičku deobu mogu da sprovedu u sudskom vanparničnom postupku.

Po obavljenoj fizičkoj deobi, možete raspolagati svojim delom.

Vaš MLadi Pro Bono