DA LI POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, MOZE DA SE PLATI U NEKOLIKO RATA?

Po dospeću poreskog duga, po ispunjenju određenih uslova poreskom obvezniku se može pod određenim uslovima odložiti plaćanje poreskog duga, što može značiti i plaćanje poreskog duga na rate. Uslovi su da obvezniku plaćanje poreskog duga na dan dospelosti za poreskog obveznika predstavlja veliko opterećenje,i ako mu nanosi bitnu ekonomsku štetu. Period u kom se dug otplaćuje ne može biti duži od 12 meseci. Odluku o tome donosi ministar finansija/lice koje on ovlasti, ili predsednik opštine/lice koje on ovlasti, s tim što će se kod ovog poreskog oblika verovatno raditi o drugom, budući da se prihod od ovog poreza u iznosu od 100% ustupa jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji ostvaren.

Vaš Mladi Pro Bono