Poštovanje, da li u ugovoru o doživotnom izdržavanju treba navesti i listu pokretnih stvari koje se nalaze u stanu koji je predmet ugovora?

Poštovani,

Pošto se ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava (prema čl. 194. Zakona o nasleđivanju), savetujemo Vam da navedete i listu pokretnih stvari.

Skrećemo Vam pažnju da primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Mladi Pro Bono