Šta i na kakav način preduzeti u slučaju nedopustivo dugog parničnog postupka, ( preko 14. godina), a sud nastavlja sa nemarnim odnosom.

Poštovani,

Članom 32 Ustava Republike Srbije zajemčeno je pravo na pravično suđenje u razumnom roku: “Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega”.

Pravno sredstvo kojim možete zahtevati zaštitu ovog ustavom zagarantovanog prava je ustavna žalba. Ona se može podneti Ustavnom sudu, bez obzira što je postupak na koji se žalite i dalje u toku.

Uputstvo za sastavljanje ustavne žalbe i propise koji je uređuju možete pronaći na linku http://www.ustavni.sud.rs/page/view/167-101122/ustavna-zalba-obrazac-i-uputstvo

Mladi Pro Bono