Poštovanje, imam pitanje u vezi sa razvodom braka/deobe imovine. Moja situacija je sledeća: posle smrti prvog supruga, stan koji se vodio na njega je pripao meni. Sticajem okolnosti ali sa ulaganjem samo sopstvenih sredstava u toku dugogodišnjeg braka sa sadašnjim suprugom uspela sam da prodam taj stan i dodjem do veceg. Suprug je skoro pokrenuo brakorazvodnu parnicu, te me zanima da li on ostvaruje neko pravo po pitanju stana, kad se uzmu u obzir navedene činjenice? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovana,

“Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu” (član 168 stav 1 Porodičnog zakona). Nasuprot tome, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Kako ste Vi novi stan kupili u toku trajanja braka sa sadašnjim suprugom, taj stan potpada pod zajedničku imovinu. Sud će u postupku za razvod braka izvršiti deobu zajedničke imovine, pri čemu polazi od pretpostavke da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. Međutim, u tom postupku Vi možete dokazivati da ste stan kupili od sredstava dobijenih prodajom nepokretnosti iz Vaše posebne imovine.

Mladi Pro Bono