Kako mogu doći do obrasca za podnošenje prijave Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, a da se može popuniti elektronski? Svi obrasci koje sam našla na raznim stranicama, nemaju tu mogućnost, a nije red pisati predstavku ručno.

Poštovana,

Predstavku Evropskom sudu za ljudska prava možete podneti slanjem pisma, davanjem jasnih informacija koje se odnose na predstavku ili popunjavanjem formulara za podnošenje predstavke i slanjem na sledeću adresu:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 

Predstavku možete pisati na jednom od zvaničnih jezika Suda (engleskom ili francuskom) ili na zvaničnom jeziku jedne od zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, što znači i na srpskom.

Formular predstavke možete pronaći na sledećem linku http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1995_formular_predstavke.pdf , a uputstvo za popunjavanje formulara predstavke na sledećem http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/1997_uputstvo_za_popunjavanje_formulara_predstavke.pdf

Preporučujem Vam da pre sastavljanja predstavke pročitate tekst sa našeg portala http://www.besplatnapravnapomoc.rs/prilozi-saradnika/evropski-sud-za-ljudska-prava-u-strazburu/

 

Mladi Pro Bono