Pitanje: Krivično delo falsifikovanja 355 stav 2 za koliko zastareva? Hvala

Poštovani,

Za krivično delo falsifikovanja isprave iz člana 355. stava 2 propisana je kazna zatvora od 3 meseca do 5 godina. Da bi zastarilo krivično gonjenje za ovo delo, potrebno je da protekne 5 godina od dana izvršenja. Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivično delo. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. Dakle, protekom 5 godina od izvršenja ovog krivičnog dela, nastupa relativna zastarelost. Apsolutna zastarelost nastupa u kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, što u ovom konkretnom slučaju znači protekom 10 godina od dana izvršenja.

Vaš Mladi Pro Bono