Poštovani! Pre izvesnog vremena, deslo mi se jedna situacija na radnom mestu zbog koje sam kasnije pozivan u policiju po osnovi prijave a u smislu cl. 138 st. 1 krivičnog zakona. Naime samo zbog toga sto sam udaljio dotičnu osobu iz kruga vrtića, dotična je izmislila priču da sam pokušao silovanje, da sam je fizički povređivao, mada nikakvih povreda lekar nije naveo, “bez vidljivih povreda“ iako je dotična osoba tvrdila da sam joj udarao glavu o betonski zid. Policija je uzela moju izjavu i izjavu kolega koji su bili u ustanovi u tom vremenu, misljenje direktora ustanove, radili i druga ispitvanja u smislu da li sam ja konfliktna ličnost te da li bih ja ipak mogao to da uradim. Nakon svih tih ispitivanja javni tuzilac je odustao jer “nema elemenata za krivčno gonjenje“. Zanima me koja su moja prava jer je dotična osoba i nakon toga sirila njenu pricu pri cem je meni nanesena nepravda. Napominjem da živimo u malom gradu gde malte ne svak svakog poznaje te mi je u tom smislu i teško jer imam osećaj da svi pokazuju prstom u mene što mi dodatno remeti moj duševni mir. Napominjem da od Policje nisam dobio nikakvo pisano obaveštenje a ni od javnog tuzilastva. Unapred zahvalan!

Poštovani,

Vi prema Krivičnom zakoniku, članu 171. možete tu osobu da teretite za krivično delo Klevete. Ovim članom je rečeno da Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od pedeset do dvesta dnevnih iznosa ilinovčanom kaznom od sto hiljada do četristo hiljada dinara. A ukoliko su te neistine, koje je dotična osoba prenosila o Vama, dovele do teških posledica za Vas, onda kazna može iznositi od petsto hiljada do milion dinara.

Napomenućemo da krivično gonjenje za krivična dela za koja je propisana novčana kazna zastarevaju u roku od 2 godine od dana izvršenja, tako da imate i to u vidu, jer nakon proteka 2 godine, ne biste mogli da krivično gonite dotičnu osobu.

Takođe možete podneti Tužbu za naknadu štete. Naime, radi se o nematerijalnoj šteti usled povrede ugleda i časti. Sud će Vam dosuditi pravičnu novčanu naknadu, ukoliko nađe da su Vaši navodi istiniti.

U nadi da smo Vam pomogli, srdačno Vas pozdravljamo. Mladi Pro Bono