Postovani, vecinski sam vlasnik (2/3) nad nekretninom dok 1/3 poseduje sesticina. Manjinskji vlasnik zahteva da bude isplacen za svoj deo. Obzirom da ne zelim da prodajem stan, da li kao vecinski vlasnik imam pravo na to da je ne isplatim?

Poštovana,

Vi kao suvlasnik niste u obavezi da isplatite naknadu za suvlasnički udeo Vašoj sestričini. Ona kao suvlasnik sa 1/3 idealnog udela ima pravo da slobodno raspolaže (prodaje ga, iznajmljuje i sl.) svojim udelom i da ga proda kome god poželi, bez potrebe da traži vašu saglasnost (čl. 14. st. 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Ipak, u slučaju da se odluči za prodaju, Vi kao drugi suvlasnik imate pravo preče kupovine na njenom udelu (čl. 5. Zakona o prometu nepokretnosti). Vaša sestričina je dužna je da Vam pod istim uslovima pod kojima bi prodala nekom drugom licu ponudi svoj udeo, a Vi ste dužni da se u roku od 15 dana od prijema ponude izjasnite da li je prihvatate ili ne. Ukoliko se u navedenom roku ne izjasnite, ona je slobodna da svoj udeo proda drugom licu, ali ne pod povoljnijim uslovima od onih koji su Vama bili ponuđeni (čl. 8. ZPN).

Takođe, naglasio bih Vam i da suvlasnik ima pravo da u svako vreme zahteva deobu stvari, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika (čl. 16. ZOSPO). Način deobe je stvar sporazuma suvlasnika, a ako se ne možete dogovoriti o tome će odlučiti sud u posebnom vanparničnom postupku. U tom slučaju, sud će prvenstveno videti da li je moguća fizička deoba, a ako je ona nemoguća ili ako je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari, odlučiće se za deobu prodajom stvari i isplate suvlasnika srazmerno suvlasničkim udelima.

Vaš Pro Bono