Poštovani, Zaposlena sam na određeno vreme (ugovor je na 6 meseci) i zanima me da li imam pravo na godišnji odmor? Nemam prekida u radu, ali pre ovog posla nisam bila u radnom odnosu kod poslodavca, već preduzetnik (preduzetnička radnja trenutno posluje preko poslovođe). Hvala unapred!

Poštovana,

U članu 68. Zakona o radu Republike Srbije se navodi:

„Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor POSLE ŠEST MESECI NEPREKIDNOG RADA.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono