Poštovani, Od oktobra 2012 god. živim u Republici Srbiji, a dolazim iz Republike Srpske. Razlog mog preseljenja je lečenja sina. S obzirom da se zdravstveno stanje mog sina ne popravlja, primorana sam da se zaposlim. Možete li mi navesti kakvi su uslovi za zapošljavanje radnika iz Republike Srpske (BiH). Da li mi je potrebno državljanstvo kako bi se zaposlila? Unapred zahvalna!

Poštovana,

Zakon  o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima propisuje dva uslova koje stranac mora da ispuni da bi zasnovao radni odnos:

 1. da ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno privremeni boravak
 2. da dobije odobrenje za zasnivanje radnog odnosa (dozvola za rad).

Stranac može zanovati radni odnos bez odobrenja, radi obavljanja stručnih poslova predviđenih:

 1. ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji,
 2. o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji,
 3. o prenosu tehnologije i
 4. o stranim ulaganjima

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisuje da dozvolu za rad strancu i licu bez državljanstva izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (čl.60st.1tač.6). Dozvola za rad je odobrenje za zasnivanje radnog odnosa u smislu Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima.

Strani državljani sa stalnim nastanjenjem u RS izjednačeni su sa državljanima RS u pogledu zapošljavanja.

Zahtev za izdavanje odobrenja za zasnivanje radnog odnosa tj.radne dozvole, stranac sa stalnim nastanjenjem podnosi lično nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebna dokumentacija za dobijanje dozvole za rad stranca sa stalnim nastanjenjem je:

 • zahtev (koji dobija u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) i
 • overen prepis odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili fotokopija lične karte.

Strani državljanin koji ima privremeni boravak (dokazuje uverenjem MUP-a o boravku, ili fotokopijom pasoša sa odobrenim privremenim boravkom) može da dobije dozvolu za rad na osnovu zahteva poslodavca.

Poslodavac podnosi zahtev nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje (obrazac dobija u NSZ). Uz zahtev podnosi obrazloženje odnosno mišljenje o potrebi za tim licem i nostrifikovanu diplomu kao dokaz o stručnoj spremi, ili drugu ispravu kojom se dokazuje da stranac ispunjava  uslove za vršenje poslova i zadataka za koje se traži dozvola za rad.

Prema odredbama Pravilnika o načinu i uslovima pružanja usluga i korišćenja sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje („Sl. glasnik RS“, br. 31/2008), kao podzakonskog akta odnosno propisa za izvršavanje gore navedenog Zakona propisano je:

»Ako na evidenciji filijale ima nezaposlenih državljana Republike Srbije, koji podjednako ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa koje je odredio poslodavac, kao i stranac kome je odobren privremeni boravak, osim preduzetnika koji zapošljava člana uže porodice, filijala će odbiti zahtev za izdavanje radne dozvole strancu, a poslodavcu ponuditi izbor nezaposlenog za zasnivanje radnog odnosa«.

Na rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje podnosilac zahteva može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja organu utvrđenim statutom Nacionalne službe koji mora odlučiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe.

Može se reći da su odobrenje o boravku i odobrenje o radu u funkcionalno zavisnom odnosu.

Za nepoštovanje zakona postoje kaznene odredbe u vidu novčanih kazni.

Strancu radni odnos prestaje kada mu:

 1. istekne vreme važenja boravka;
 2. poništavanjem odobrenja;
 3. otkazom boravka;
 4. istekom vremena iz ugovora

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono