Poštovani, Živim sa suprugom X godina i detetom od X godine. Imamo velikih problema i složno hoćemo razvod braka. Zanimaju me dve stvari – prvo mi preti da će mi uzeti dete, a imam uslove kod roditelja i oni nas primaju. Nisam ništa loše samo običan trgovac. A drugo pitanje sa kojim me muče – živimo u odvojenoj kući u dvorištu njegovih roditelja, odvojeni od prvoga dana. Sve što smo tu stekli i imamo stekli smo u braku. E sada oni meni tvrde da ništa ne mogu izneti niti dobiti od većih stvari npr.klimu koju sam od svoje plate kupila, zato što se kuća vodi na njegovog oca, a imamo kola koja su stečena u braku i vode se na muževo ime. Da li tu imam neka prava, pošto on kaže da će reći da mu je tata ta kola prepisao? Unapred hvala, pozdrav!

Poštovana,

Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona:

 „Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.“

To može biti i sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 78. Porodičnog zakona:

„Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.“

U slučaju nepostizanja sporazuma sud će jednom od roditelja poveriti dete. Predmet ocene suda će biti sve okolnosti koje mogu biti značajne za donošenje odluke o poveravanju deteta. To su na primer: stambene, zdravstvene i imovinske prilike roditelja, njihove mogućnosti da neposredno odgajaju dete, ponašanje i karakterne osobine roditelja, uzrast deteta…

Više o imovinskim odnosima bračnih supružnika možete videti na našem sajtu na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/porodicno-pravo/imovinski-odnosi-supruznika/

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono