Poštovani, Da li je funkcija predsednika skupštine stanara zgrade plaćena funkcija i ako jeste, čime je to regulisano? Hvala!

Poštovani/a,

Što se tiče same naknade za rad organa zgrade ona se može propisati statutom ili odlukom skupštine stanara zgrade.

U svakom slučaju Zakon ne uskraćuje mogućnost predsedniku skupštine stanara da za svoj rad dobija naknadu.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono