Imam pitanje u vezi oslobađanja poreza na poklon ako poklonim kola svojoj tetki (majčinoj sestri). Da li ona mora da plati porez ako prepišem kola na nju? Hvala.

Poštovani,

 

Članom 21. Zakona o porezima na imovinu su uređena poreska oslobođenja od poreza na poklon i nasleđe. Prema tom članu, krug lica koji je oslobođen plaćanja poreza na poklon i nasleđe su: naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca na bilo koju imovinu stečenu nasleđem ili poklonom. Sa druge strane, ukoliko poklonoprimac spada u drugi nasledni red, oslobođenje se odnosi samo na stan I to ukoliko je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona. Drugi slučaj se odnosi na na imovinu koja je ustupljena poklonoprimcu u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se poklonodavac odrekao nasleđa.

Na žalost, iz zakonskim propisa se ne vidi mogućnost da dobijete pravo na oslobođenje za poklon automobile svojoj tetki.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono