Da li po osnovu ugovora o deobi treba platiti porez na prenos apsolutnih prava? Pozdrav i u napred zahvalan.

Poštovani,

 

Mišljenjem Ministarstva finansija, br. 413-00-01147/2011-04 od 6.12.2011. godine, iz člana 23. Zakona o porezima na imovinu je utvrđeno da ne postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju sporazumen deobe nepokretne imovine između bračnih drugova koja je stečena u toku zajednice života zajedničkim radom.

U drugim slučajevima, porez na prenos apsolutnih prava nastaje samo ukoliko se prenos vrši uz naknadu (tj. da je pravni posao prenosa teretni). Ukoliko pri deobi imovine nije učinjena naknada između suvlasnika/sudržalaca, prateći rezovnovanje Mišljenja Ministarstva finansija i privrede, onda ne bi trebalo da postoji pravni osnov za oporezivanje takvog prenosa.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono