Šta se dešava nije vise živ, a ostalo je drugo dete koje nije nista dobilo? Da li drugo dete ima pravo da traži deo stana koji je poklonjen kada postoji ugovor o poklonu stana jednom detetu od strane oca, obzirom da otac prvom detetu putem ugovora o poklonu? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana,

drugo dete ima pravo na nužni deo, ukoliko je došlo do povrede istog. Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasleđivanja pozvan na nasleđe. U Vašem slučaju to su oba deteta ostavioca. Nužni deo potomaka ostavioca je polovina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasleđivanja( u Vašem slučaju polovina od 1/2, znaci ¼ zaostavštine).

Nužni deo je povređen ako je vrednost ostaviočevih zaveštajnih raspolaganja i poklona učinjenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasleđe manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela. Nužnom nasledniku pripada novčana protivvrednost nužnog dela, a na zahtev nužnog naslednika, sud može odlučiti da ovom pripadne određeni deo stvari i prava koji čine zaostavštinu.

Prema oderdbi člana 53. Zakona o nasleđivanju kad je nužni deo povređen, smanjuju se zaveštajna raspolaganja, a vraćaju se i pokloni ako je to potrebno da se nužni deo namiri.

Vraćanje poklona može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Međutim, nužni deo se ne određuje po službenoj dužnosti, već samo na zahtev nužnog naslednika, ako nužni naslednik takav zahtev ne postavi, sud neće ništa preduzimati radi zaštite njegovog nužnog dela.

Mladi Pro Bono