Poštovani, Interesuje me za koliko zastareva KD po članu 289. KZ.Stav 1? Da li je to tri godine ili pet godina? Bila bih Vam zahvalna za odgovor.. Unapred zahvalna!

Poštovana,

za ovo krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju do tri godine. S tim u vezi, prema odredbi člana 103. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika, krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne  tri godine od izvršenja krivičnog dela.

Takođe, potrebno je da znate  da zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili nastaviti, i da se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela.  Svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

Članom 104. st.6. predviđeno je da zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

Mladi Pro Bono