Poštovani, 2011.god u aprilu je Poreska uprava sprovela izvršenje na novčanim primanjima (penziji) moje majke iz razloga što je kao ortak u O.D. (na koje mesto je došla nakon smrti mog oca 2006god) označena kao dužnik poreske obaveze nastale iz poreskog prekršaja (neplaćanje pdv-a) koji je učinio moj brat a koji je direktor firme. To izvršenje je na snazi i danas tako što joj po ZIP-u odbijaju 2/3 penzije. Pitanje: da li i na koji način postoji mogućnost oslobođenja ili odlaganja te obaveze ako je zapala u teško materijalno stanje zbog obustavljanja dela primanja te sada nema osnovnih sredstava za život a pritom ni brat više ne radi jer je firma u postupku likvidacije?

Poštovani,

Prema mišljenju Ministarstva finansija i privrede iz 2009. godine (br. 414-00-00096/2009-04 od 19.8.2009. godine) prema odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br. 93/2012) 73. i 115., nije predviđena mogućnost otpisa poreskog duga u slučaju plaćanja duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. 

Odlaganje plaćanja poreskog duga uređeno je čl. 73. i 74. Zakona, a uslovi za odlaganje propisani su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“ br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba).

Poreska uprava može, na zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje duga na dan dospelosti predstavlja za obveznika neprimereno veliko opterećenje, kao i da mu nanosi bitnu ekonomsku štetu, shodno članu 73. stav 1. Zakona.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga, obveznik je dužan da podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. Uredbe. Ukoliko obveznik ispunjava propisane uslove, u daljem postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dužan je da podnese instrumente obezbeđenja naplate duga, propisane članom 74. stav 2. Zakona (hipoteka na nepokretnosti obveznika, zaloga na pokretnim stvarima obveznika, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica, trasirana menica i menica avalirana od strane poslovne banke).

Ukoliko se ispune svi uslovi propisani Zakonom i Uredbom, Poreska uprava može odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 24 meseca.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono