Poštovani, Brat je dobio sledeći poziv: “Pozivamo Vas da dana …radi davanja izjave o prihvatanju obaveze iz čl. 236 st. 1 t. 2 ZKP-a, kojom se može odložiti krivično gonjenje za krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 289. KZ povodom krivične prijave podnete protiv vas…“ Interesuje me značenje teksta? Hvala unapred.

Poštovana,

Reč je o tzv. institutu oportuniteta iz člana 236 Zakonika o krivičnom postupku. Primena ovog instituta je moguća za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ali i za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora od tri do pet godina, ako se s tim saglasi vanraspravno veće. Takođe, potrebna je i saglasnost oštećenog.

Oportunitet znači da umesto suđenja za krivično delo koje ste učinili, svoj dug prema oštećenom i državi ispunite tako što ćete:

1. Oštećenom platiti određenu sumu koju Vam tužilac odredi

2. Platiti određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove, odnosno obaviti određeni društvenokorisni ili humanitarni rad

3. Da se podvrgnete lečenju od alkoholizma, upotrebe opojnih droga, odnosno da se podvrgnete psihosocijalnim terapijama i sl.

Dakle, javni tužilac će Vašem bratu ponuditi da ispuni jednu ili više od navedenih mera u roku koji ne može biti duži od šest meseci i ukoliko to prihvati doneće rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja. Ispunjenjem ovih obaveza prestaće krivično gonjenje protiv njega jer će tužilac rešenjem odbaciti krivičnu prijavu. Velika pogodnost ovog instituta je i što se krivično delo neće upisivati u kaznenu evidenciju ukoliko ispuni uslove koje odredi javni tužilac.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO