Poštovani, interesuje me sledeća situacija. U braku sam 24 godine. Pre 8-9 godina smo rešili stambeno pitanje tako što je moj otac zamenio stan u kome smo svi živeli za kuću koju je poklonio meni. Moje je mišljenje da je kuća zajednička tj. da i moja supruga ima pravo na kuću, pošto smo je stekli kada smo bili u braku. Molim Vas odgovorite mi da li sam u pravu. Pozdrav.

Poštovani,

 

Iako imovina stečena u braku predstavlja zajedničku imovinu supružnika, postoje značajna odstupanja od tog pravila.

 Prema čl. 168  Porodičnog zakona, imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom.

 

Ukoliko je Vaš otac kao vlasnik kuće poklonom preneo pravo svojine nad kućom Vama, Vi ste isključivi vlasnik kuće, pošto se imovina stečena poklonom tokom trajanja braka smatra posebnom imovinom supružnika.

 

Mladi Pro Bono