Imala sam plac i radi dobijanja kredita za izgradnju polovinu sam prepisala na muža. Zajednički smo dizali kredite i podigli kuću, uselili se, ali posle XX godina braka došao je razvod zbog druge žene. Muž se odmah odselio kod druge supruge i venčao se. I danas živi u njenoj kući. Ja sam ostala u kući dok deca nisu završila fakulete. Posle udaje ćerke i ženidbe sina i ja sam sklopila drugi brak i odselila se ostavljajući sina da živi u kući. Nastavila sam redovno da plaćam porez na nekretnine (polovinu za plac i kompletnu sumu za stambeni deo). Interesuje me koja su prava druge supruge bivšeg muža i koji je najprostiji i najjeftiniji način da pravo vlasništva prebacimo na decu?

Poštovana,

U našem naslednom pravu prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, i svi oni nasleđuju na jednake delove. Kad (kao u slučaju Vašeg bivšeg supruga) postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. Naravno, sve ovo se odnosi na celokupnu njegovu zaostavštinu u koju, kako ste sami naveli, ulazi i polovina placa, odnosno kuće koju ste zajedničkim snagama izgradili. Takođe, sve pod uslovom da ne sačini punovažan testament.

Ako želite da izbegnete takvu mogućnost pokušajte da ubedite bivšeg supruga da zajedno sačinite ugovor o poklonu nepokretnosti sa svojom decom kojim biste na njih preneli pravo svojine. U tom slučaju bi Vaša deca bila oslobođena poreza na poklon jer Zakon o porezima na imovinu u članu 21 stav 1. tačka 1 propisuje da je plaćanja ovog poreza oslobođen poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO