Poštovani, Moj otac je potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojim stricem. U potpunosti obavlja svoje obaveze iz ugovora, ali njegov stric se kaje što je potpisao taj ugovor, jer se predomislio… Uz svu želju naše porodice da se ugovor raskine ne pokreće proceduru raskida ugovora. Kakva je procedura da ovaj ugovor raskine moj otac? Hvala!

Poštovani,

Prema članu 201 Zakona o nasleđivanju ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor o doživotnom izdržavanju. Kad sud izrekne raskid, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu.

Ugovor o doživotnom izdržavanju se može raskinuti sporazumno u vanparničnom postupku, ali i kada nezadovoljna strana podnese tužbu u parničnom postupku. Savetujem vam da pokušate da se dogovorite sa primaocem izdržavanja da održite ugovor na snazi, a ako to nije moguće onda da sporazumno raskinete ugovor kako biste izbegli neprijatnosti (ali i troškove) koje iziskuje parnica.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO