Kad je u pitanje masovna tuča rok trajanja pritvora koliko može da bude?

Poštovani,

Zakon o krivičnom postupku Republike Srbije predviđa da pritvor u istrazi može trajati najviše tri meseca od dana lišenja slobode. Nadležni sudija je dužan da po isteku svakih 30 dana proverava da li su ispunjeni uslovi za produženje ili ukidanje pritvora. Veće neposredno višeg suda (član 21. stav 4.) može, na obrazloženi predlog javnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najviše za još tri meseca, što znači da bi pritvor u istrazi ukupno mogao trajati 6 meseci. Ukoliko opzužnica za to vreme ne bi bila podignuta, okrivljenom bi morao biti ukinut pritvor. Od predaje optužnice sudu pa do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, pritvor se može odrediti, produžiti ili ukinuti rešenjem veća. Pritvor nakon podiyanja optužnice može trajati koliko traje I krivični postupak, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u ličavanju slobode, a najduže dok ne istekne vreme trajanja krivične sankcije izrečene u prvostepenoj presudi.

Ukoliko imate još neko pitanje za nas, slobodno nam se obratite.

Vaš Mladi Pro Bono