Poštovanje, osoba je optužena na zatvorsku kaznu 24 meseca, koja je smanjena na 18 meseci na žalbu okrivljenog. Okrivljeni je poslao još jednu žalbu koja nije zadržavala izvršenje kazne koja je prihvaćena i kazna je još jednom smanjena sa 18 meseci na 10 meseci zatvorske kazne. Moje pitanje je, kada nastupa apsolutna zastarelost izvršenja kazne? Prvo umanjenje kazne sa 24 meseca na 18 meseci je bilo 26.03.2009, tada je kazna i postala pravosnažna ako ne grešim! Molim Vas da mi pomognete u rešavanju ovog problema. Hvala Vam unapred mnogo.

Poštovani,

Prema Krivičnom zakoniku članu 105. kazne zatvora do jedne godine zastarevaju protekom dve godine od dana osude. Zastarelost izvršenja krivične sankcije po pravilu se računa od dana pravnosnažnosti presude, ali pošto je u ovom slučaju kazna smanjena odlukom suda po vanrednom pravnom leku, vreme za nastupanje zastarelosti računaće se po novoj kazni (ovoj od 10 meseci), a tok zastareloti računaće se od ranije pravnosnažne presude.

Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti. Takođe je bitno da se zastarelost prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. Ukoliko do toga nije došlo za ovo vreme, možete smatrati da je izvršenje ove kazne relativno zastarelo. Za nastupanje apsolutne zastarelosti potrebno je da protekne 4 godine od osude.

Vaš Mladi Pro Bono