U drugom sam braku, a moj suprug je već imao nepokretnosti. Ušla sam u brak samo sa mojom, relativno dobrom, penzijom. Da li ja imam pravo na nasledstvo? Nasledstvo je ostavljeno testamentom samo njegovom sinu.

Poštovana,

U našem naslednom pravu prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, i svi oni nasleđuju na jednake delove. Kad postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano (čl. 9. Zakona o nasleđivanju). Ovo su pravila nasleđivanja na osnovu samog zakona. Obzirom da ste naveli da je Vaš suprug celokupnu svoju imovinu zaveštao svom sinu na taj način je povredio pravo na nužni deo Vas kao bračnog druga jer prema našem Zakonu o nasleđivanju Vi spadate u krug nužnih naslednika i imaćete pravo na nužni deo (čl. 39. st. 1. ZON). Zapravo, nužni deo je onaj deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao da raspolaže. Nužni deo ostaviočevog bračnog druga je polovina dela koji bi mu pripao po zakonskom redu nasleđivanja. Nužnom nasledniku pripada novčana protivvrednost nužnog dela (obligaciono pravo), ali na njegov zahtev sud može odlučiti da ovom pripadne određeni deo stvari i prava koji čine zaostavštinu (stvarno pravo). Nužnom nasledniku novčanu protivvrednost solidarno duguju svi zaveštajni (testamentalni) naslednici i isporukoprimci, srazmerno delu zaostavštine koji su dobili ako iz zaveštanja nasledi što drugo. Pravo na nužni deo ćete moći da ostvarite podnošenjem tužbe zbog povrede nužnog dela nadležnom sudu.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO