Poštovani, imam utuženo potraživanje od Telekoma Srbije po osnovu neplaćenih računa iz 2009. godine. Predmet je utužen u decembru 2010.godine i dalje mu je status nerešen, pa me zanima da li ovde ima nekog osnova za zastarelost?

Poštovani,

onoga trenutka kada je Telekom podneo tužbu protiv vas prekinut je rok zastarelosti i on će početi ponovo da teče po okončanju postupka (čl. 388. Zakona o obligacionim odnosima). Ukoliko postupak bude okončan pravosnažnom presudom kojom vam se nalaže da platite dug rok za zastarelost će iznositi 10 godina (prema čl. 379. ZOO). Ukoliko, bi postupak bio okončan tako što bi se tužilac odrekao od tužbe ili ukoliko bi sud odbio ili odbacio tužbu smatra se da nije došlo do prekida zastarelosti podnošenjem tužbe i za potraživanje bi u Vašem slučaju tada već nastupila zastarelost (čl. 389. ZOO).

Vaš Pro Bono