Pre nekoliko dana mi je stigla tužba od polubrata (iz očevog prvog braka) u kojoj on traži od mene deo stana u kom živim. Otac nam je preminuo prošle godine a stan se vodio i vodi se na moju majku. Ona ga je 80-tih dobila od preduzeća i otplatila ga. Na kupoprodajnom ugovoru je njeno ime. Ima li moj brat pravo na deo koji traži?

Poštovani, sve što dvoje u braku steknu predstavlja zajedničku imovinu, za koju važi zakonska (oboriva) pretpostavka da svako od supružnika ima po ½ na stvarima(pravima) koje ulaze u zajedničku imovinu.

Sada je pitanje, koje sud ceni u svakom konkretnom slučaju, da li je i Vaš otac u toku braka sa Vašom majkom otplaćivao predmetni stan, nevezano za to da ga je Vaša majka dobila od preduzeća na otplatu. Dakle, da biste onemogućili svog polubrata da ostvari svoje pretenzije prema tom stanu, mora se dokazati da je isključivo Vaša majka od svoje posebne imovine otplatila taj stan. Ukoliko to nije slučaj, može se obarati zakonska pretpostavka da i otac i majka imaju po ½ idealnog dela na stanu, ali parametri kojim se sud vodi u toj proceni su različiti, tj nema jasnih odrednica u zakonu.

 

Mladi Pro Bono