Poštovani, Da li poslodavac može da premesti radnika u drugo mesto, ako radnik putuje više od 50 km od mesta stanovanja do mesta gde se upućuje na rad i nema obezbeđen javni prevoz kako ne bi kasnio na posao, odnosno imao dovoljno potrebnog vremena za odmor?

Poštovani/a,

U skladu sa članom 173. Zakona o radu Republike Srbije:

„Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1)  ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2)  ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono