Poštovani, Moj stric je do XX.XX.XXXX. godine plaćao osobu za pomoć u kući, ali je XX.XX.XXXX. godine sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa tom osobom. Desilo se da je preminuo posle nepun mesec dana tj. XX.XX.XXXX. godini u 78 godini života. Napominjem da je bio teško bolestan i da je u odnosu na poklonoprimaoca imao veliku penziju. Da li je ugovor validan i može li da se raskine? Da li ja i moja sestra imamo prava da raskinemo takav ugovor?

Poštovani/a,

U skladu sa članom 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije:

„Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.

Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.”

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono