Koji je trenutno Zakon o nasledjivanju na snazi? Da li onaj iz 2003. god. ili ima neki novi zakon ili izmene zakona? Na ostavinskoj raspravi sudija je rekla da je to stari zakon i da to ne vazi. Rec je o usmenom zavestanju i ko ne moze biti svedok usmenog zavestanja.

Poštovani,

u Republici Srbiji na snazi je Zakon o nasleđivanju iz 1995. godine i od trenutka kada je donet nisu vršene izmene izuzev što je 2003. godine Ustavni sud doneo odluku kojom je proglasio neustavnim odredbe iz čl. 4. st.1. tač. 5. i čl. 5. st. 1. u kojima su bila sadržana pravila da su nedostojni za nasleđivanje vojni obveznici koji su napustili zemlju da bi izbegli dužnost njene odbrane. Dakle, ovom odlukom nije dirano u odredbe koje se tiču svedoka usmenog zaveštanja već su ostale na snazi one koje postoje od donošenja Zakona.

Zakon kod svedoka za usmeno zaveštanje predviđa da oni moraju znati jezik na kome je ostavilac saopštio svoju poslednju volju i da moraju biti punoletni i potpuno poslovno sposobni (čl. 112. i 113. ZON).

Vaš Pro Bono