Poštovani molim Vas da mi odgovorite do koje se godine plaća alimentacija za decu?

Poštovani,

Alimentacija se plaća dok dete koje je primalac izdržavanje na navrši 18 godina života, odnosno do 26. godine života ukoliko je dete na redovnom školovanju ( fakultetu).

 

Mladi Pro Bono