Poštovani, živim sa suprugom 40 godina u braku i nemamo dece. Ja želim svu svoju nepokretnu i pokretnu imovinu da ostavim SAMO svojoj supruzi. Ja od rodbine imam braću od stričeva. Na koji način mogu da ONEMOGUĆIM braću da imaju pravo na nasledni deo posle moje smrti. Sa braćom nisam u dobrim odnosima. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju, čl. 8, na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci.

Nasleđuje se po naslednim redovima.

Naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda.

Republika Srbija je poslednji zakonski naslednik.

Budući da nemate potomke, Vaš bračni drug nasleđuje u drugom naslednom redu. U drugom naslednom redu se takođe nalaze Vaši roditelji i njihovo potomstvo. Pretpostavljamo da Vaši roditelji nisu živi, pa će isključivi naslednik Vaše imovine biti Vaša supruga. Vaša braća od stričeva nalaze se u trećem naslednom redu, koji je u ovom slučaju, po zakonu, isključen iz nasleđivanja, zbog čega nije potrebno da preduzimate nikakve posebne mere.

Mladi Pro Bono