Poštovani,molim za odgovor povodom ugovora o doživotnom izdržavanju koji je sklopio moj stric sa osobom čija je kćer doktor specijalista i koja je imala uvid u njegovu medicinsku dokumentaciju te je mogla da zna da od teške bolesti boluje moj stric i da neće dugo.Da li možemo da se pozovemo na sudu sa ovim dokazom i raskinemo ugovor jer sumnjamo na prevaru.Zahvalan na odgovoru.

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju, na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.  Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Ovaj rok ne moze početi da teče pre smrti primaoca izdržavanja.

Više o ugovoru o doživotnom izdržavanju pročitajte na:

http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-2/

Mladi Pro Bono