U aprilu ove godine sam kupio stan putem stambenog kredita, za koji je plaćen PDV. Podneo sam zahtev za povraćaj PDV-a, ali sam odbijen zbog toga što imam stan u suvlasništvu, koji sam nasledio od oca. ( 1/2 ja i 1/2 sestra, s tim da majka ima pravo plodouživanja) Moje pitanje je vezano za PRENOS APSOLUTNIH PRAVA. Šta ja sada treba da radim, da li sam oslobođen tog poreza? A ukoliko nisam, koji je dalji postupak? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Budući da ste stekli pravo svojine na stanu koji je oporeziv porezom na dodatu vrednost (PDV), Vi niste u obavezi da platite i porez na prenos apsolutnih prava. Prema čl. 24a Zakona o porezima na imovinu, od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se prenos, odnosno sticanje apsolutnog prava (u šta spada i prenos prava svojine na stanu) na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Mladi Pro Bono