Vozio sam neregistrovan auto. Zanima me kolika je kazna, kao i da li oduzimaju dozvolu i na koje vreme i da li ima kaznenih poena?

Poštovani,

odredba čl. 268. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa da se za registrovano vozilo izdaje saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Ovaj zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniti za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz određenih članova ovog zakona, a između ostalog i pomenutog člana 268. ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila. A ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice, lice se može kazniti novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara. Kumulativno se izriču i kazneni poeni, 6 kaznenih pena- ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar, a – 2 kaznena poena, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice.

Vaš Mladi Pro Bono